Kereskedelmi feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek összefoglalója

A http://revgear.hu címen található online áruházat a ROK corp s.r.o. kereskedelmi társaság üzemelteti, amelynek székhelye: Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, cégjegyzékszáma 14235251, bejegyezve a brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe C szakasz, 127314-es ügyirat alatt, CZ14235251 közösségi adószámmal. A kapcsolatot e-mail címünkön vagy telefonon keresztül veheti fel velünk.

Amint elküldi megrendelését az online áruházon keresztül, létrejön a szerződés. A szerződés akkor is létrejön, ha a felajánlott árura vonatkozó megrendelését e-mailben küldi el e-mail címünkre. A megrendelés elfogadását és a szerződés megkötését e-mailben igazoljuk vissza.

A fizetést a szerződéskötéstől számított 3 napon belül szükséges elvégezni, vagy a választott fizetési módtól függően akár később is.

Fogyasztóként a megkötött szerződéstől bármikor elállhat, az áru átvételétől számított 14 napon belül. Azon szerződések fajtáját, amelyekről nem lehet elállni, a feltételek teljes szövegében találja. A megkötött szerződéstől bármikor elállhat, egészen addig a pillanatig, amíg Ön átveszi tőlünk az árut. A szerződéstől való elállást követően Ön az elállást követő 14 napon belül visszaküldi nekünk az árut, beleértve az esetleges ajándékokat és bónuszokat is, saját költségén. Az elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a befizetett pénzösszeget, de nem azelőtt, hogy visszaküldené nekünk az árut, vagy bizonyítaná, hogy az áru visszaküldésre került.

Ha webáruházunkban anyagi javakat rendel, a megrendelés egyben az adásvételi szerződés megkötésével jár.

Ön akkor lesz az áru tulajdonosa, amikor azt megkapja, miután a teljes árat kifizette. Ammenyiben Ön, mint fogyasztó sérült árut kap, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt felénk. Amennyiben az áru átvételekor sérülést észlel, a kárról a fuvarozót is szükséges értesíteni. Amennyiben sérült árut szállítanak Önnek, mint vállalkozónak, a kárt a szállítóval szükséges rendezni.

Ön, mint fogyasztó, az áru átvételétől számított 2 éven belül reklamálhatja az árun megjelenő hibákat. Vállalkozóként az áru átvételétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti a reklamációs jogát azokra a hibákra, amelyek a kárveszély jogának átszállásakor az árun voltak, rejtett hibák esetén az áru átvételétől számított 2 éven belül. A pontos reklamációs folyamatról és arról, hogy mit igényelhet reklamáció esetén, a feltételekben tájékozódhat.

 • Általános feltételek
  • Az üzleti feltételek hatásköre. Jelen feltételek az irányadóak a közöttünk, mint kereskedő és Ön, mint vásárló között az online áruházon keresztül létrejött szerződések megkötésére, valamint a mi és az Ön szerződésekből eredő jogaira és kötelezettségeire. A kötelező tájékoztatás a szerződési feltételek részét képezi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk honlapunkon külön dokumentumban találhatók. A feltételek 2023. január 1-jén lépnek hatályba.
  • Használt kifejezések. Feltételeinkben a következő rövidítéseket használjuk:
   • Mi, azaz a kereskedő, azaz a ROK corp s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye: Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, cégjegyzékszáma 14235251, bejegyezve a brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe C szakasz, 127314-es ügyirat alatt, CZ14235251 közösségi adószámmal.
   • Ön, azaz az ügyfelet jelenti, azaz a tőlünk eltérő másik szerződő felet, aki az alábbi entitások egyike lehet:
    • Fogyasztó, aki olyan személy, aki nem üzleti tevékenysége részeként vagy hivatása önálló gyakorlásának részeként jár el,
    • Vállalkozó, amely olyan személy vagy jogi személy, aki üzleti tevékenysége részeként vagy hivatása önálló gyakorlásának részeként jár el.
   • Online áruház, azaz a http://www.revgear.hu webcímen található webes felületünk, ahol megtekintheti kínálatunkat és megrendelést tehet.
   • E-mail, azaz elektronikus levél, amellyel a webáruházunk webcímén elérhető e-mail címen lehet kapcsolatba lépni velünk.
   • Telefonszám, amellyel kapcsolatba léphet velünk a webáruházunk webcímén található telefonszámon.
   • Szerződések, ami adásvételi szerződést jelent.
  • Az üzleti feltételek kapcsolata a szerződéssel. A feltételek minden szerződés szerves részét képezik. A szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a feltételek szövegével szemben.
  • A szerződés és a feltételek kapcsolata a jogszabályokkal. A feltételekben vagy a szerződésben nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre a Cseh Köztársaság jogszabályai, különösen a 89/2012 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 sz. törvény az irányadók. Továbbá az Európai Unió jogszabályi előírásai, így különösen a fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv. Az üzleti feltételek vagy a szerződés jogszabályba ütközése esetén, ha nem egyeztetéssel módosítható kérdésről van szó, a jogszabályi előírás az irányadó.
  • A feltételek és a szerződéses rendelkezések elkülöníthetősége. Ha az üzleti feltételek vagy a szerződéses megállapodások bármely rendelkezése érvénytelenné, hatálytalanná válik vagy figyelmen kívül hagyható, ez nem érinti az üzleti feltételek és a szerződéses megállapodások egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályosságát.
  • Kapcsolatok nemzetközi elemmel. Az Ön és köztünk fennálló jogviszonyokra nemzetközi elem esetén a cseh jog az irányadó, és a cseh bíróságok illetékesek az esetleges viták megoldására. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (Bécsi Egyezmény) nem alkalmazandó.
  • A panaszok megoldásának módjai. Az Ön és köztünk felmerülő panaszok és viták megoldhatók
   • a Cseh kereskedelmi szervezet (coi.cz) által lefolytatott peren kívüli eljárásokban,
   • e-mailben az e-mail címünkön keresztül,
   • személyesen bármelyik telephelyünkön,
   • telefonon a telefonszámunkon keresztül.
  • Felügyeleti hatóságok. Tevékenységünket a Cseh Köztársaság állami hatóságai ellenőrzik és felügyelik, akikhez lehetőség van az Önök javaslatait a hatályukra és hatáskörükre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően intézni. Az állami felügyelet szervei különösen:
   • A cseh kereskedelmi szervezet,
   • kereskedelmi hatóságok,
   • Személyes Adatvédelmi Hivatal,
   • Cseh Mezőgazdasági és Élelmiszer-felügyeleti Hatóság,
   • regionális higiéniai állomások.
  • Árurendelés és szerződéskötés
   • Áruk rendelése. Webáruházunkban a szerződéskötési ajánlat elfogadásával rendelheti meg a webáruházban megjelenített termékeket, az alábbi elérhetőségeken:
    • online áruház,

Ajánlatunk módosítással vagy eltéréssel történő elfogadása nem lehetséges, az Ön részéről viszont ajánlatnak minősül.

 • Árurendelés az interneten keresztül. Az online áruházon keresztül úgy rendelhet tőlünk terméket, hogy kiválasztja a kínált árut a kívánt mennyiségben, minőségben és kivitelben, az árut a virtuális kosárba helyezi, kitölti a szükséges adatokat, kiválasztja az áru szállítási és fizetési módját, és elküldi megrendelését a „Vásárlás megerősítése” gombra kattintva, ezzel megköti a szerződést. A megrendelés elküldése előtt a megadott adatokat ellenőrizheti, esetleg módosíthatja.
 • Árurendelés e-mail címen keresztül. E-mail címünkre küldött e-mail üzenettel rendelheti meg a terméket, amelynek tartalmaznia kell:
  • a kiválasztott áru kívánt mennyiségét, minőségét és kivitelét,
  • a kiválasztott áruszállítási és fizetési módot,
  • az azonosító adatait:
   • vezeték- és keresztnév, valamint adott esetben a jogi személy neve,
   • lakóhely vagy székhely,
   • az áruk szállítási címe,
   • telefonszám,
   • cégjegyzékszám, ha Ön nem fogyasztó,
   • adószám, ha Ön ÁFA-fizető.
  • A megrendelés elfogadásának visszaigazolása. Megrendelésének sikeres elfogadását és a szerződés megkötését az Ön e-mail címére egy e-mail üzenet küldésével igazoljuk vissza, amely tartalmazza:
   • a szerződés megkötésének és tartalmának megerősítését,
   • feltételeinket, amelyek kötelező tájékoztatást is tartalmaznak.

Ha a megrendelés hiányos vagy hibás, felkérjük annak kiegészítésére, vagy figyelmeztetjük, hogy a szerződés nem köthető meg.

 • A szerződés nyelve és megtartása. A szerződéseket cseh, majd magyar nyelven kötik meg. A megkötött szerződéseket nem tároljuk, így azok elérése nem lehetséges.
 • Megkötött szerződések és azok tartalma
  • A szerződés módosítása és felmondása. A megkötött szerződések egyoldalú módosítása, felmondása nem lehetséges; ez csak közös megegyezés alapján történhet, vagy ha azt törvény vagy az üzleti feltételek szabálya előírja.
  • Az adásvételi szerződés tartalma. A megkötött adásvételi szerződés alapján kötelesek vagyunk a megrendelt anyagi javakat a megbeszélt módon Önhöz eljuttatni és a megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújtani, Ön pedig köteles az árut átvenni és a teljes árat nekünk megfizetni, amely a megrendelt áru ára, fizetési ára, az áru kiszállításának ára és az egyéb megrendelt szolgáltatások ára.
  • A szellemi tulajdon védelme. Ha a szerződés alapján szellemi tulajdonjoggal védett árut szállítunk Önnek (különösen szerzői jogi oltalom alatt álló művek, védjegyek, ipari minták, szabadalmak és használati minták), a szellemi tulajdonjogok gyakorlására vonatkozó engedély nem képezi a szerződés részét. Természetes személyként a szerzői jog által védett árukat személyes használatra és jogi személyként nem használhatja másra, mint saját belső használatra, különösen nem jogosult az árut sokszorosítani, tovább értékesíteni, bérbe adni vagy más módon hozzáférhetővé tenni harmadik felek számára.
  • Kedvezmények és promóciók. Kedvezmények vagy egyéb marketingkampányok esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az egyedi kedvezmények és egyéb kedvezmények nem vonhatók össze.
  • Ajándékok és bónuszok. Ha a szerződés részeként ajándékot vagy egyéb bónuszt kapott, az ajándékozási szerződésen alapul, ezért azok hibáiért felelősséget nem vállalunk. Az ajándékozási szerződés fennállása a főszerződés meglététől függ, és az ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy a főszerződés megszűnése esetén az ajándékozási szerződés felmondható.
  • Kedvezményes kuponok és ajándékutalványok. A kedvezményes kuponok és ajándékutalványok beválthatók megállapodás szerinti feltételekkel, illetve a kuponon vagy utalványon feltüntetett feltételekkel. Eltérő megállapodás hiányában csak nálunk válthatók be, a kedvezményes kuponok érvényességi ideje a kedvezményes esemény lemondásáig vagy megszűnéséig, az ajándékutalványok esetében a kibocsátástól számított egy évig korlátozott.
 • Fizetési feltételek
  • Fizetési módok. A teljes árat a webáruházunk megfelelő oldalán található módokon lehet kiegyenlíteni.
  • Fizetési idő. Az áru teljes árat köteles megfizetni vagy az áru kiszállítása előtt, az áru átvételekor, vagy később, a megállapodás szerinti fizetési mód szerint. Ha a teljes árat az áru kiszállítása előtt szükséges kifizetni, azt a szerződés megkötésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni. Ha a teljes árat pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizetik, akkor a teljes árat a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlánkon történő pénzbeli jóváírással fizetik ki.
  • Fizetés hitellel. Abban az esetben, ha a teljes ár kifizetése kölcsön vagy más pénzügyi termék útján történik a pénzügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, erre a pénzügyi termék szolgáltató szerződése és feltételei az irányadók.
  • Adóbizonylatok elektronikus küldése. Ön beleegyezik abba, hogy a számlát (adóbizonylatot) kiállítjuk és elektronikus formában megküldjük Önnek a megrendelés során megadott e-mail címére.
 • Szállítási feltételek
  • Szállítási módok. Az alkalmazható szállítási módokat webáruházunk megfelelő oldalán találja.
  • Az áruk szállításának korlátozása. Az áruk kiszállítására semmilyen földrajzi korlátozás nem vonatkozik.
  • Tulajdonjog megszerzése. Ön az általunk Önnek szállított áruk tulajdonosává válik annak átvételkor, de kizárólag miután az áru a teljes árat kifizette.
  • Szállítási idő. Az áru kiszállításának megbeszélt időpontja a szerződés megkötésével kezdődik. Ha Ön fogyasztó, és a kiszállítás időpontjában nem állapodtak meg, az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kiszállítjuk Önnek. Ha a teljes árat az áru kiszállítása előtt szükséges kifizetni, az áru kiszállításának ideje a teljes ár kifizetésétől számít. Az árut ekkor szállítjuk ki a rendeltetési helyre. Ha Ön nem fogyasztó, és az árut futárszolgálat szállítja ki a rendeltetési helyre, az árut ekkor adjuk át a szállítónak.
  • Áruk átvétele. Ön köteles az árut a megbeszélt időpontban és a kiszállítás módjától függően a megbeszélt helyen átvenni. Ha az árut fuvarozó szállítja ki, akkor azt a rendeltetési helyre történő kiszállításkor köteles átvenni. Ha nem veszi át az árut, jogunkban áll elállni a szerződéstől, jogunk van az áru kiszállításával kapcsolatos költségek megfizetésére, ha azokat az áru átadása előtt nem fizették meg, valamint a raktározási díj megfizetésére az áru tárolási idejére, amely abban a pillanatban ér véget, amikor Ön az árut átveszi, Ön eláll a szerződéstől, vagy mi állunk el a szerződéstől. A tárolás díja napi 150 HUF, de a teljes összeg nem haladhatja meg a tárolt áru árát. Ha az árut azután ismételten kézbesítjük Önnek, hogy Ön nem vette át, jogunk van az ismételt kézbesítéssel járó költségek megtérítésére.
  • Személyazonosság-ellenőrzés az áru átvételekor. Amennyiben az áru ára a kiszállítása előtt kiegyenlítésre került, jogosultak vagyunk az áru átadását az átvevő személyazonosságának igazolványon alapuló ellenőrzésével ellenőrizni.
  • Az árun a szállítás során keletkezett sérülés - fogyasztó. Ha Ön fogyasztó, az áru sérülésének kockázata az áru átvételével száll át Önre. Abban az esetben, ha az árut sérülten kézbesítik Önnek, köteles haladéktalanul értesíteni bennünket a sérülésről, lehetőleg az alábbi módon:
   • e-mailben az e-mail címünkön keresztül,
   • személyesen bármelyik telephelyünkön,
   • telefonon a telefonszámunkon keresztül.

Abban az esetben, ha már az áru átvételekor a küldemény sérülését észleli, köteles nemcsak minket, hanem a fuvarozót is tájékoztatni a sérülésről az áru átvételekor. Az átvétel előtt kérheti a szállítót, hogy csomagolja ki a sérült küldeményt, és ha észleli, hogy az áru megsérült, nem köteles átvenni a szállítótól.

 • Az árun a szállítás során keletkezett sérülés – vállalkozó. Ha Ön nem fogyasztó, és az árut fuvarozó szállítja ki, az áru sérülésének kockázata az áru fuvarozónak történő átadásával száll át Önre. Ha az áru sérülése a sérülés kockázatának elmúltával következik be, nem vállalunk felelősséget, és az áru sérülése nem érinti az Ön teljes árának fizetési kötelezettségét és az áru átvételi kötelezettségét. Abban az esetben, ha az árut sérülten kézbesítik Önnek, köteles haladéktalanul reklamálni a fuvarozónál az áru sérülését.
 • Csomagolás. Eltérő megállapodás hiányában az árut a megőrzésüknek és védelmének megfelelő módon csomagoljuk.
 • A szerződéstől való elállás joga
  • Általánosan a szerződéstől való elállásról. A megkötött szerződéstől való elállás esetén a teljes szerződés megszűnik, és a felek kötelesek visszaküldeni mindazt, amit a felmondott szerződés alapján biztosítottak. A szerződéstől való elállás az attól függő ajándékozási szerződést is felmondja. A szerződéstől való elállás joga a szerződési feltételekben meghatározott feltételek vagy a jogszabályi előírások.
  • A szerződéstől való elállási jogunk. Jogunk van elállni a megkötött szerződéstől a szerződés megkötésétől az áru tőlünk való átvételéig bármikor, az alábbi okok miatt:
   • a megrendelt áruk készleteinek kimerülése,
   • az áru átvételének elmulasztása a kiszállításkor,
   • visszaélés webáruházunk rendelési rendszerével,
   • hibás adatok megadása árurendeléskor,
   • a szokásosnál lényegesen alacsonyabb áron rendelte meg az árut a webáruházunkban történt tévedés miatt,
   • egyéb különös figyelmet igénylő jogok.
  • A fogyasztó törvényes joga a szerződéstől való elállásra. Ha Ön fogyasztó, jogosult a megkötött adásvételi szerződéstől
   • az áru átvételétől számított 14 napon belül,
   • az utolsó áru átvételétől számított 14 napon belül, ha egy rendelésben több árut rendelt, amelyeket külön szállítunk,
   • több tételből vagy részből álló áruszállítás esetén az utolsó tételének vagy részének átvételétől számított 14 napon belül,
   • az áru első kiszállításának átvételétől számított 14 napon belül, ha a szerződés rendszeres áruszállítást ír elő megállapodás szerinti időtartamra,
   • a szerződéskötéstől számított 14 napon belül egy másik szerződés vonatkozásában.
  • A szerződéstől való elállás lehetetlensége. Nincs joga elállni a szerződéstől az alábbi szerződések esetében:
   • az Ön igényei szerint gyártott vagy az Ön igényeihez igazított áruk szállításáról szóló szerződés,
   • olyan zárt csomagolású áru kiszállításáról szóló szerződés, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás feltörése után nem alkalmas visszaküldeni,
   • romlandó vagy rövid szavatossági idejű áruk szállításáról szóló szerződés, valamint olyan áruk szállításáról szóló szerződés, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más áruval,
   • a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés, ha azokat teljes egészében nyújtották,
   • egyéb szerződések, ha a törvény így rendelkezik.
  • A szerződéstől való elállás módja. Ha Önnek jogában áll elállni a szerződéstől, és el kíván állni a szerződéstől, ezt egyoldalú jogi kereset formájában teheti meg, amelyet kézbesít nekünk, lehetőleg
   • a szerződési feltételek mellékletét képező elállási nyilatkozati minta kitöltésével és elküldésével
    • postai úton bármely telephelyünk címére,
    • e-mailben az e-mail címünkre;
   • személyesen bármelyik telephelyünkre.
  • A határidő betartása. Ha Ön fogyasztó, akkor elegendő, ha az elállási határidő utolsó napján elküldi részünkre az elállási nyilatkozatot.
  • Az áru visszaküldése a szerződéstől való elállás után. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, köteles az árut saját költségén, lehetőleg a szerződéstől való elállással egyidejűleg, legkésőbb az elállás kézbesítését követő 14 napon belül visszaküldeni részünkre. Ezt kétféleképpen teheti meg:
   • az áruk bármely telephelyünk címére történő elküldésével,
   • személyesen bármelyik telephelyünkön.

Az árut sértetlenül, szennyezetlenül, kopás nélkül, használat nyomai nélkül szükséges visszaküldeni nekünk, beleértve az összes tartozékot és dokumentációt, lehetőleg az eredeti csomagolásban. Ugyanakkor köteles visszaküldeni nekünk minden ajándékot és bónuszt, amelyet a felmondott szerződés alapján kapott.

 • Pénzvisszafizetés a szerződéstől való elállás után. Ha Ön, mint fogyasztó eláll a szerződéstől, az elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek a kifizetett pénzt, de nem azelőtt mielőtt visszaküldené nekünk az árut, vagy bizonyítaná, hogy az árut valóban elküldte részünkre. Az áruk szállítási költségét az általunk kínált legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben térítjük vissza. Ha a visszaküldött áru értékének csökkenése következik be a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megismeréséhez szükségestől eltérő módon történő kezelés következtében, a visszaküldött áru összege annyival csökken, amennyivel az áru értéke is. A pénzeszközöket olyan módon küldjük vissza Önnek, ahogyan azt Öntől kaptuk, vagy más módon, amelyben megállapodtunk, amennyiben ez nem jelent többletköltséget az Ön számára.
 • A fogyasztó termékhibáira vonatkozó panaszai
  • Hatályosság. A feltételek ezen része csak akkor vonatkozik Önre, ha Ön fogyasztó, és a hibás árukért való felelősségünket szabályozza.
  • Igénylési időszak. Az árun megjelenő hibára az áru átvételétől számított 2 éven belül, használt áruknál 1 éven belül tehet panaszt nálunk.
  • Felelősségünk a termék hibáiért. Felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy az áru átvételkor hibamentes legyen. Különösen azért vagyunk felelősek, hogy az áru
   • megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint a minőségnek, a funkcionalitásnak és egyéb egyeztetett jellemzőknek,
   • alkalmas arra a célra, amelyre szüksége van, ha ebben megegyeztünk,
   • megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasításokkal szállítjuk, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat.
  • Továbbá felelősséget vállalunk azért, hogy a megállapodás szerinti tulajdonságokon túl az áru megfeleljen az alábbi követelményeknek; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szerződés megkötése előtt értesítettük Önt arról, hogy az áru egyes tulajdonságai eltérnek ettől, és Ön ehhez hozzájárult:
   • alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, tekintettel a harmadik személyek jogaira, a jogszabályokra, az adott iparág műszaki szabványaira vagy magatartási kódexeire is, ha nincsenek alkalmazva műszaki szabványok,
   • mennyiségi, minőségi és egyéb tulajdonságok tekintetében, ideértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot, megfelel az azonos típusú áruk szokásos tulajdonságainak, amelyeket Ön észszerűen elvárhat, tekintettel az általunk vagy más személy által tett nyilvános nyilatkozatokra is, különösen reklám vagy címkézés útján,
   • tartozékokkal együtt szállítjuk, beleértve a csomagolást, az összeszerelési utasításokat és az Ön által elvárható egyéb használati utasításokat, és
   • megfelel annak a minta vagy terv minőségének vagy teljesítményének, amelyet a szerződés megkötése előtt átadtunk Önnek.
  • Korlátolt felelősség. Nem vagyunk felelősek
   • az áruk korábbi használatának mértékének megfelelő elhasználódásáért,
   • használt áruk esetén az áru átvételkor fennálló használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibáért,
   • a legrövidebb szavatossági idejű fogyasztási cikkekért, valamint azokra a romlandó árukért, amelyeknek a meghatározott időtartam lejárta után az áruk felhasználhatatlansága miatti romlásért,
   • ha a hibát az árut saját maga okozta.
  • Joggyakorlási idő. Ön köteles az árut a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, és megbizonyosodni azok tulajdonságairól és mennyiségéről. Ön köteles a termékhiba miatti felelősségi jogát indokolatlan késedelem nélkül, a hiba felfedezését követően a lehető legrövidebb időn belül tudatni velünk, mégpedig a reklamáció időtartama alatt.
  • A hiba orvoslásának joga. Ha az áru hibás, joga van a hiba ingyenes elhárítására, választása szerint akár új áru hibamentes leszállítására, akár az áru javítására. Nem jogosult a hiba elhárításának azon módját választani, ha az kivitelezhetetlen vagy a másik módszerhez képest aránytalanul költséges lenne.
  • Az ésszerű engedményhez és a szerződéstől való elálláshoz való jog. Ha a hiba elhárítását megtagadjuk vagy elmulasztjuk, vagy a hiba ismétlődően előfordul, vagy a hiba lényeges szerződésszegést jelent, vagy nyilatkozatunkból vagy körülményeinkből kitűnik, hogy a hibát ésszerű időn belül nem pótolják, ill. anélkül, hogy jelentős kényelmetlenséget okozna, ésszerű kedvezményt igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Nem jogosult elállni a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.
  • A reklamáció módja. Ha élni kíván hibaszavatossági jogával, ezt megteheti az alábbi módokon:
   • az áruk bármely telephelyünk címére történő elküldésével,
   • személyesen bármelyik telephelyünkön,
   • ha a jótállási jegyben vagy egyéb okiratban, a termék csomagolásán vagy webáruházunkban más, meghibásodási felelősséget igénylő személy van feltüntetve, akkor ennél a személynél.
  • Panasz kezelés feltételei. Az árut olyan állapotban kell részünkre átadni, amely lehetővé teszi a reklamáció megalapozottságának megítélését, nem lehetséges az árut szennyezetten átadni. Panasz benyújtásakor a következőket szükséges megtenni:
   • vásárlási számlával bizonyítani, hogy az árut tőlünk vásárolta,
   • megadni, hogy melyik termékhibára panaszkodik, és hogyan kéri a reklamáció kezelését. A panaszkezelés kért módjának utólagos megváltoztatása hozzájárulásunk nélkül nem lehetséges.
  • Panaszkezelés. Panaszát ésszerű időn belül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kezeljük. Ezen időszakon belül értesítést kap a reklamáció feldolgozásáról, és az árut ugyan olyan módon küldjük vissza Önnek, ahogy azt a reklamáció benyújtásakor átadták nekünk. Ha a követelést nem kezeljük időben, jogában áll elállni a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt követelni. Ha reklamációját elfogadjuk, a hiányosságok feltárásának ideje meghosszabbodik a panasz feldolgozásához szükséges idővel.
  • Kártérítési költségek megtérítése. Reklamáció esetén Ön jogosult a termékhiba miatti felelősség gyakorlása során felmerült szükséges költségek megtérítésére. A reklamáció elutasítása esetén jogunk van az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére.
  • Igénylés megerősítése. A termékhiba miatti felelősségi jog gyakorlása során írásos visszaigazolást adunk ki arról, hogy mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma, és a reklamáció kezelésének milyen módját kéri, valamint a panasz kezelésének dátumáról és módjáról szóló igazolást, ideértve a javítás megerősítését és időtartamát, adott esetben a reklamáció elutasításának írásos indoklását.
  • Különleges minőségi garancia. A törvényes jogain túlmenően az áru minőségére vonatkozóan magasabb szintű garanciát is kaphat. Ezt a jótállási szolgáltató reklám útján is megtehető nyilatkozata hozza létre, miszerint a hibás teljesítésből származó törvényes jogain túlmenően kezeli panaszait, ha az áru nem rendelkezik a jótállási nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. A különleges minőségi garanciából eredő jogokra és alkalmazásának feltételeire a jótállást biztosító nyilatkozata az irányadó. Ha a jótállási szolgáltató garantálja, hogy az áru rendeltetésszerű használat mellett meghatározott ideig megőrzi funkcióját és teljesítményét, vagy a jótállási idő vagy az áru használati ideje az áru csomagolásán van feltüntetve, akkor Önnek joga van legalább az új áruk hibátlan kiszállítására vagy javítására a garanciavállaló terhére.
 • A vállalkozó termékhibáira vonatkozó panasza
  • Hatályosság. A feltételek ezen része csak akkor vonatkozik Önre, ha Ön nem fogyasztó, és a hibás árukért való felelősségünket szabályozza.
  • Felelősségünk a termék hibáiért. Az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítjuk Önnek. Ha a minőségben és a kivitelben nem állapodunk meg, az árut a szerződésben meghatározott célnak megfelelő minőségben és kivitelben szállítjuk Önnek; egyébként a szokásos célra megfelelő használatot szükséges biztosítania. Ha a mennyiséget csak hozzávetőlegesen határozzuk meg, akkor mi határozzuk meg a pontos mennyiséget. Abban az esetben, ha az áru hibás, amikor a sérülés kockázata Önre száll át, mi felelünk érte. Ez nem vonatkozik olyan hiba esetén, amely a szokásos gondossággal már a szerződéskötéskor felismerhető.
  • Korlátolt felelősség. Nem vagyunk felelősek
   • olyan hiba miatt alacsonyabb áron eladott áruk esetében, amelyekre alacsonyabb áron állapodtak meg,
   • az áruk szokásos használatából eredő elhasználódásáért,
   • használt áruk esetén az áru átvételkor fennálló használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibáért,
   • az áru hibáiért, ha ez az áruk természetéből adódik, különösen a fogyó és romlandó áruk esetében,
   • termékhibák esetén, ha az áru átvétele előtt tudott róla,
   • termékhibákért, ha azokat Ön okozta.
  • Joggyakorlási idő. Ön köteles az árut a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, és megbizonyosodni azok tulajdonságairól és mennyiségéről. Ön köteles a termékhiba miatti felelősségi jogát indokolatlan késedelem nélkül, a hiba felfedezését követően a lehető legrövidebb időn belül tudatni velünk, mégpedig a reklamáció időtartama alatt. A jog legkésőbb az áru átadásától számított 6 hónapon belül, rejtett hiba esetén 2 éven belül gyakorolható. Ellenkező esetben a termék hibáiért való felelősségi joga elévül, és nem érvényesül.
  • Az Ön jogai lényeges szerződésszegés esetén. Ha a hiba lényeges szerződésszegést jelent, Önnek jogában áll:
   • a hiba elhárítását, új áruk hiánytalan szállítását vagy hiányzó áruk szállítását kérni,
   • a hibát az áru javítással történő megszüntetését kérni,
   • a vételárból ésszerű kedvezményét kérni, ill.
   • elállni a szerződéstől.

Lényeges szerződésszegésnek minősül az áru olyan hibával történő leszállítása, amelyről a szerződéskötéskor tudnunk kellett, és ha Ön tudott volna róla, nem kötötte volna meg velünk a szerződést; egyéb esetekben a szerződésszegés lényegtelennek minősül. Ha nem értesít minket a választott jogról, ugyanazok a jogok illetik meg, mint kisebb szerződésszegés esetén.

 • Az Ön jogai kisebb szerződésszegés esetén. Ha a hiba enyhe szerződésszegés, Önnek joga van:
  • a hiba megszüntetésére,
  • ésszerű kedvezmény kérésére a vételárból.

Ha Ön nem értesít bennünket a választott jogról, a hibát az áru kijavításával, új áru szállításával, vagy nem általunk szállított áru átadásával orvosolhatjuk. A választott módszert később nem módosíthatja a hozzájárulásunk nélkül.

 • A szerződéstől való elállás és az új áruk szállítása nem gyakorolható. Ha nem tudja visszaküldeni az árut abban az állapotban, ahogy átvette, nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti az új áru szállítását. Ez nem vonatkozik
  • ha az áru hibájának feltárása céljából végzett ellenőrzés következtében az állapot megváltozott,
  • ha az árut a hiba felfedezése előtt használta,
  • ha az áru változatlan állapotban történő visszaküldését nem tette lehetetlenné vagy nem mulasztotta el, vagy
  • ha az árut a hiba felfedezése előtt eladta, ha használta, vagy a rendeltetésszerű használat során megváltoztatta az árut; ha ez csak részben történt meg, visszaküldi nekünk azt, amit még vissza tud adni, a többiben pedig olyan összegig kártérítést biztosít számunkra, amennyi hasznot termelt az áru használatából.
 • A reklamáció módja. Ha élni kíván a kellékszavatossági jogával, megteheti ezt a következő módokon:
  • az áruk bármely telephelyünk címére történő elküldésével,
  • személyesen bármelyik telephelyünkön,
  • ha a jótállási jegyben vagy egyéb okiratban, a termék csomagolásán vagy webáruházunkban más, meghibásodási felelősséget igénylő személy van feltüntetve ennél a személynél.
 • Panasz kezelés feltételei. Az árut olyan állapotban kell részünkre átadni, amely lehetővé teszi a reklamáció megalapozottságának megítélését, nem lehetséges az árut szennyezetten átadni. Panasz benyújtásakor a következőket szükséges megtenni:
  • vásárlási számlával bizonyítani, hogy az árut tőlünk vásárolta,
  • adja meg, hogy melyik termékhibára panaszkodik, és hogyan kéri a reklamáció kezelését. A panaszkezelés kért módjának utólagos megváltoztatása hozzájárulásunk nélkül nem lehetséges.
 • Panaszkezelés. Panaszát indokolatlan késedelem nélkül dolgozzuk fel. Az árut ugyan olyan módon küldjük vissza Önnek, ahogy azt a reklamáció időpontjában átadták nekünk. Ha követelését elfogadják, a kellékszavatossági joga gyakorlásának ideje meghosszabbodik a követelés feldolgozásához szükséges idővel.
 • Kártérítési költségek megtérítése. Igényének elfogadása esetén Ön jogosult a termékhiba miatti felelősség gyakorlása során felmerült szükséges költségek megtérítésére. A reklamáció elutasítása esetén jogunk van az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére.
 • Különleges minőségi garancia. A törvényes jogain túlmenően az áru minőségére vonatkozóan magasabb szintű garanciát is kaphat. Ezt a jótállási szolgáltató reklám útján is megtehető nyilatkozata hozza létre, miszerint a hibás teljesítésből származó törvényes jogain túlmenően kezeli panaszait, ha az áru nem rendelkezik a jótállási nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. A különleges minőségi garanciából eredő jogokra és alkalmazásának feltételeire a jótállást biztosító nyilatkozata az irányadó. Ha a jótállási szolgáltató garantálja, hogy az áru rendeltetésszerű használat mellett meghatározott ideig megőrzi funkcióját és teljesítményét, vagy a jótállási idő vagy az áru használati ideje az áru csomagolásán van feltüntetve, akkor Önnek joga van legalább az új áruk hibátlan kiszállítására vagy javítására a garanciavállaló terhére.

  

Mellékletek

 

Értesítés a szerződéstől való elállásról

Címzett:
ROK corp sro,
székhelye Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka,
Cégjegyzékszám 14235251,
Közösségi adószám CZ14235251

Bejelentem (*), hogy elállok (*) a termék vásárlására vonatkozó szerződéstől:Rendelési szám (opcionális, a kérés gyorsabb feldolgozásához):Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*):Fogyasztó(k) vezeték- és keresztneve:Fogyasztó(k) címe:Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha ez az űrlapon papír formátumban kézbesíti):Dátum:(*) Húzza át azokat, amelyek nem érvényesek.