Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Alapinformációk

  • Dokumentum tartalma. Jelen személyes adatkezelési szabályzat leírja, hogyan kezeljük a látogatók, az online áruház vásárlói és egyéb személyek személyes adatait. Itt megtudhatja különösen, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, miért és milyen alapon tesszük ezt, kinek adjuk tovább ezeket, valamint azt is, hogy milyen jogokkal rendelkezik a kezelésükre vonatkozóan. A személyes adatok minden feldolgozása az Európai Unió 2016/679 számú, a személyes adatok védelméről szóló általános előírásának megfelelően történik, amelyet általában GDPR-nak neveznek.
  • A mi álláspontunk. Valamennyi személyes adatkezelési tevékenységet adminisztrátori minőségben a ROK corp s.r.o. kereskedelmi társaság végzi, amelynek székhelye Lipůvka 1. sz. 350, 679 22 Lipůvka, Cégjegyzékszám 14235251, bejegyezve a brünni tartományi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, a C. szakaszban, 127314 akta, közösségi adószáma CZ14235251 (a továbbiakban: "mi" az egyértelműség kedvéért). Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg az alábbiakban leírt célokat, amelyekből az Ön személyes adatait gyűjtjük, meghatározzuk az adatkezelés módját és felelősek vagyunk azok megfelelő végrehajtásáért.
  • A személyes adatok kezelésének köre. Az általunk kezelt személyes adatok a következők:
   • azonosító adatok (vállalkozók esetében különösen vezeték- és név vagy cégjegyzékszám és adóazonosító szám),
   • elérhetőségek (különösen cím, e-mail cím és telefonszám),
   • rendelésekre és tranzakciókra vonatkozó adatok (különösen a megrendelt áruk és szolgáltatások, a kiválasztott fizetési és szállítási mód, valamint a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk),
   • kölcsönös kommunikációs adatok (különösen a köztünk és Ön közötti kommunikációhoz kapcsolódó tartalom és egyéb adatok),
   • regisztrációs és beállítási adatok (különösen a felhasználói fiókjához kapcsolódó adatok, ha Ön regisztrál nálunk, valamint a szolgáltatásaink beállításaira vonatkozó adatok),
   • a weboldalunk használatával kapcsolatos adatok (különös tekintettel az IP-címre, az Ön készülékére vonatkozó adatokra, a cookie-k használatával nyert adatokra vagy arra vonatkozóan, hogy Ön mit csinál a weboldalunkon).
  • Miért és hogyan kezeljük személyes adatait?
   • Weboldal üzemeltetése. Ha meglátogatja weboldalunkat, személyes adatait annak megfelelő működése érdekében kezeljük, azon jogos érdekünk alapján, hogy szolgáltatásainkat az interneten keresztül nyújtsuk.
   • Felhasználói fiók. A szerződés alapján az Ön személyes adatait az online áruházunkban lévő felhasználói fiókok vezetése során kezeljük.
   • Szolgáltatásaink fejlesztése és javítása. Személyes adatait a weboldal forgalmának mérésére, valamint szolgáltatásaink értékelésére és fejlesztésére szolgáló statisztikák és nyilvántartások készítése céljából is kezeljük, továbbá a weboldal forgalmának nyomon követéséhez, valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez és optimalizálásához fűződő jogos érdekünk alapján.
   • Elégedettségi érdek. Szolgáltatásainkkal való elégedettségének megállapítása érdekében személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, amely az Ön visszajelzésének megszerzését jelenti. Ezt a Verified by Customers program részeként e-mailben kérdőíveken keresztül is megtesszük, amelyeket minden alkalommal elküldünk Önnek, amikor vásárol tőlünk, kivéve, ha kifejezi nem egyetértését. A kérdőívek kiküldéséhez, a visszajelzések kiértékeléséhez és a piaci pozíció elemzéséhez a megvásárolt árukkal kapcsolatos információkat és az Ön e-mail címét továbbítjuk a program üzemeltetőjének. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira. A kérdőívek a Verified by Customers program részeként történő kiküldése ellen bármikor tiltakozhat, ha a kérdőíves e-mailben található hivatkozás segítségével visszautasítja a további kérdőíveket. Kifogása esetén a kérdőívet a továbbiakban nem küldjük ki.
   • Jogi követelések védelme és belső ellenőrzés. Személyes adatait jogos érdekeink alapján kezeljük jogi igények védelme, valamint belső nyilvántartásunk és ellenőrzésünk érdekében.
   • Kereskedelmi üzenetek küldése az ügyfeleknek. Ha egy megrendeléssel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban elektronikus elérhetőségeket kapunk Öntől, akkor a promóciónkhoz fűződő jogos érdekünk alapján az Ön személyes adatait termékeink és szolgáltatásaink további kínálása céljából is feldolgozhatjuk, kivéve, ha Ön elutasította ezt.
   • Üzleti közlemények küldése beleegyezés alapján. Az Ön hozzájárulása alapján személyes adatait kereskedelmi kommunikáció küldése céljából kezeljük.
   • Online hirdetés. A személyes adatokat a promóciónkkal kapcsolatos jogos érdekünk alapján kezelhetjük annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek weboldalunkon és harmadik felek webhelyein.
   • Törvényi kötelezettségeink teljesítése. Személyes adatait továbbá jogi kötelezettségeink céljaiból és teljesítése alapján kezeljük, különösen a hatóságok tájékoztatásával kapcsolatban.
   • Szerződések teljesítése, megkötése. Személyes adatait a köztünk és Ön között kötött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint e szerződések megkötése érdekében kezeljük. Ehhez az áruk és egyéb lehetséges szolgáltatások átvevőinek és egyéb címzettjeinek személyes adatait is kezelhetjük.
   • Vevőszolgálat. A megrendelésekkel kapcsolatos kérései teljesítése érdekében személyes adatait a köztünk és Ön között létrejött szerződések teljesítésének kötelezettsége és e szerződések megkötése alapján kezeljük. Egyéb lehetséges kérések kezelése során a szolgáltatásaink és a megfelelő támogatás nyújtásához fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük személyes adatait.
   • Tárolási idő. A személyes adatokat csak a személyes adatok kezelésének megjelölt céljainak eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az adatkezelés céljának megszűnését követően a személyes adatokat haladéktalanul megsemmisítjük. A személyes adatokat általában az elévülési idő (normál 3 év) időtartamáig, valamint az elévülési idő lejárta után egy évig őrizzük meg, tekintettel az elévülési idő lejártakor benyújtott esetleges igényekre. A fentieken kívül a következő különleges tárolási időszakok érvényesek:
    • A felhasználói fiókhoz tartozó adatokat a fiók teljes időtartama alatt, azok törléséig megőrizzük.
    • Bírósági és egyéb eljárások esetén az Ön személyes adatait az eljárás teljes időtartama alatt és az elévülési idő megszűnését követő fennmaradó részében szükséges mértékben kezeljük.
    • Az ügyfeleknek szóló kereskedelmi üzenetek küldéséhez személyes adatait mindaddig feldolgozzuk, amíg Ön meg nem tagadja a kereskedelmi üzenetek küldését.
    • Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük kereskedelmi kommunikáció küldéséhez, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatok kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását.
    • A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a személyes adatokat a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.
   • Kinek továbbítják a személyes adatokat?
    • Feldolgozók. A személyes adatok feldolgozásához más, adatfeldolgozói pozícióban lévő jogalanyok szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik csak a mi utasításaink szerint dolgoznak fel személyes adatokat. Ezek különösen:
     • IT-szolgáltatók és egyéb technológiai beszállítók,
     • az elemző és marketing eszközök üzemeltetői,
     • kommunikációs eszközök szolgáltatói,
     • a vevői elégedettség meghatározására szolgáló programok üzemeltetői, például a Verified by Customers program (Heureka.cz).
    • Rendszergazdák. Személyes adatait adminisztrátori pozícióban más szervezetek számára is hozzáférhetővé tehetjük:
     • a szerződés teljesítésében részt vevő beszállítóink, különösen a szállítók és a fizetési rendszerek üzemeltetői,
     • reklámrendszerek és közösségi hálózatok üzemeltetői.
    • Átadás az EU-n kívülre. Egyes esetekben az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatják, akár a GDPR 45. cikke szerinti megfelelő védelemről szóló döntés, a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciák, vagy a GDPR 49. cikke szerinti kivétel alapján.
   • Az Ön jogai
    • A személyes adatok alanyának jogai. Személyes adataival kapcsolatban Önnek jogában áll:
     • kérheti a pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítését, így, ha úgy találja, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, Ön jogosult arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse,
     • visszaigazolást kérni arról, hogy adatkezelés történik-e, és ha igen, a GDPR 15. cikkében meghatározott mértékig tájékoztatást kérni az adatkezelésről, valamint a feldolgozott adatok másolatát (további másolatokért jogosultak vagyunk a szükséges költségek fedezésére szolgáló díj megfizetésére az Ön részéről),
     • bizonyos esetekben joga van személyes adatainak törléséhez. Az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha már nincs szükségünk rájuk abból a célból, amelyből feldolgoztuk azokat, vagy ha gyakorolja az adatkezelés elleni tiltakozási jogát, és úgy találjuk, hogy már nincsenek olyan jogos érdekeink, amelyek indokolnák a feldolgozást, vagy megmutatja, hogy a személyes adatok általunk végzett feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező érvényű előírásoknak. Ez a jog azonban nem áll fenn, ha személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, archiválási célból, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból, vagy jogi követeléseink megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
     • élni a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jogával. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje személyes adatai megjelölését, és azt, hogy ezek az adatok ne képezzék további kezelési műveletek tárgyát - ebben az esetben nem örökre (mint a törlési jog esetében), hanem korlátozott ideig. Korlátoznunk kell a személyes adatok kezelését, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mielőtt megállapodnánk arról, hogy mely adatok helyesek, vagy ha megfelelő jogalap nélkül dolgozzuk fel személyes adatait (pl. a kezeléshez szükséges mértéken túl), de Ön az ilyen adatok törlése előtt inkább csak korlátozni kívánja azokat (pl. ha Ön arra számít, hogy a jövőben továbbra is megadja nekünk ezeket az adatokat), vagy már nincs szükségünk a személyes adatokra a fenti feldolgozási célokhoz, de Ön igényli azokat a jogi igényeinek előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, ilyen esetben kötelesek vagyunk korlátozni személyes adatainak kezelését arra az időtartamra, amely alatt a vizsgálatot elvégezzük, ha tiltakozása indokolt.
     • kérheti személyes adatok továbbítását az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén,
     • tiltakozik a személyes adatok jogos érdekünkön alapuló kezelése ellen. Leállítjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha komoly jogos okunk van az ilyen adatkezelés folytatására. A marketing tevékenységgel szembeni kifogás esetén ezeket a tevékenységeket minden esetben megszüntetjük,
     • bármikor kifejezheti tiltakozását személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelése ellen, ahogyan bármikor visszavonhatja a személyes adatok más célból történő kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, kivéve, ha az adatkezelés a szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, jogszabályi kötelezettségeink teljesítése vagy jogos érdekeinkből fakadó egyéb célból történik.
    • A jogok gyakorlásának módja. Jogait az alábbi módok egyikén gyakorolhatja:
     • e-mailben az info@senteso.hu címen.
    • Panasztétel joga a felügyeleti hatóság felé. Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során megsértettük a GDPR előírásait, jogosult panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, amelynek székhelye a Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7 (http://www.uoou.cz).
   • Cookie-k
    • Az eszközön tárolt fájlok későbbi eléréshez (ideiglenes fájlok). Weboldalunk cookie-technológiát (és esetleg más hasonló elven alapuló technológiákat, például webtárolást) használhat. Ez azt jelenti, hogy a készülék memóriájában külön helyen tároljuk a kis adatfájlokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a szolgáltatás nyújtását és annak további fejlesztését. Az egyszerűség kedvéért ezeket a technológiákat a továbbiakban "cookie-knak" fogjuk nevezni.
    • A szolgáltatás nyújtásához szükséges sütik. Egyes sütik technológiailag szükségesek a szolgáltatás biztosításához. Ez azt jelenti, hogy tárolásuk nem kerülhető el a szolgáltatás funkcionalitásának megőrzése mellett. Ezek különösen a következőkre vonatkozó cookie-k:
     • a megrendeléssel kapcsolatos választásainak mentése,
     • a webhely beállításainak mentése,
     • az informatikai biztonság biztosítása.
    • Más típusú sütik. Néhány cookie-t annak érdekében használunk, hogy jobb minőségű és az Ön preferenciáihoz jobban igazodó szolgáltatást nyújthassunk. Ennek részeként cookie-kat tárolhatunk az Ön készülékén:
     • a forgalom elemzésének és a weboldal használatának biztosítására, beleértve harmadik féltől származó cookie-k,
     • hirdetési célból személyre szabott hirdetések megjelenítése a mi és más weboldalakon, beleértve a harmadik féltől származó cookie-k,
     • a közösségi hálózatokkal való kapcsolat biztosítása, beleértve a harmadik féltől származó cookie-k,
    • Cookie-tárolási beállítások. Eszközének megfelelő lehetőségein belül Ön beállíthatja a cookie-k használatát weboldalunkon, például a cookie-k letiltásával, ha nem járul hozzá a weboldalunkon történő használatukhoz. Ha ezt a lehetőséget használja, tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egyes részei nem működnek megfelelően.